Sunday, September 18, 2011

問候

崇拜後,
有個弟兄行埋嚟問候我,
我唔認得,
原來係上星期幫手嗰個弟兄.
當時我眼花花, 完全唔認得個樣,
如果唔係佢主動過嚟我都唔知佢係邊個.  :)

No comments: