Monday, January 18, 2016

又一year

上年年頭有啲嘢想plan下做下,
未開始, 仲醞釀緊嘅時候,
有好多不如意嘅事接踵而來...

肺有事, 心有事, 手有事,
連好耐都唔一次嘅旅行都一波三折...

無奈, 挫敗, 憤怒.

成年好似冇乜嘢做過,
個人冇乜進步,
好嘥時間咁.
真係又一day, day day 咁過.

撐住撐住咁過.

唔知今年會點呢...