Friday, August 12, 2011

電髮

幫襯屋企樓下嗰間髮型屋,
同髮型師話要大攣, 但電完變咗細攣...
係咪因為太屋村,
對於師奶嚟講呢種已經係大攣??
扣返積分, $565,
下次都係唔去啲咁平既.

No comments: