Thursday, August 16, 2007

新波boot


有9折~ $287.

其實另外有對adidas藍色都不俗,
可以襯車路士球衣. :)
不過再想想又好像上面這對nike比較好.

3 comments:

反町 said...

我都想買白 boot ~

Man28 said...

杜夫, 我見到林柏特係著你呢一款o架~~

kel said...

咁正?!
你係咪尋晚零晨睇波見到佢入波著住呢對? :)