Saturday, January 13, 2007

組聚

到西貢安靜, 默想, 分享.
清涼的海風, 悅耳的浪聲, 溫暖的陽光... 愜意.

之後一夥人食海鮮~ :)
其實可能附近幾間也差不多,
下次可以試另一間. ;)
(食評: 開飯喇)

結帳每人138... 又是138啊. ;D

2 comments:

阿紫 said...

個link講的野咁似...

評價好差bor,唔知邊間好

kel said...

另外擴充營業o個間都係咁俾人彈. ;P