Thursday, June 25, 2015

跑鞋

舊嗰對個底啲膠一塊塊甩落嚟,
準備再跑返,買過對,
今次試mizuno(好多地方都有8折),
下次運動家生日優惠至留意返asics(好似7折)。

之前睇中隻色,周圍都冇碼,
唯有揀另一隻色。

近近哋,喺樓下間運動舖買,
買完返屋企發覺有少少污漬,
拎返落去,職員即刻check有冇另一對,冇。
原來所有碼都係得一兩對。
之後職員用濕布抹咗一陣,淡咗,收貨,
其實唔顯眼,可能落去跑兩轉,其他位置仲污糟。

$632.

No comments: