Sunday, August 10, 2014

好事成雙

尋晚踢波,
今年終於開齋, 可能係連埋上年同前年......  :P
入兩球, 第二球比較特別,
係頭鎚, 冇乜角度, 但係有勁度, 跳起頂, 喺龍門中間眉底入.
阿東左面出波, 落點靚, 頭鎚靚.  哈.
對上一次入呢類波,
好似要數到去中學年代,
我記得係阿Mark開corner,
我喺門前一頂, 個波彈地入.
記得咁清楚, 因為實在冇乜幾可...  :D

No comments: